Skip to main content

Koszalin

Grunt pod zabudowę mieszkaniową i usługi

m2

Numer ogłoszenia: 10211706

4 100 000 PLN

[email protected] +48 698 362 880

Opis

Na sprzedaż grunt o powierzchni 29701 m2 znajdujące się w Mieście Koszalin, obręb 49.

Dla tego obszaru opracowany jest Miejski Plan Zagospodarowania przestrzennego, przewidywany termin publikacji to III kwartał 2022 r. według MPZP dla tego obrębu będzie dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami oraz tereny zabudowy uzupełniające usługi ponadpodstawowe. 

Dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa:
1. Jednorodzinna w postaci zabudowy szeregowej
2. Jednorodzinna w postaci domów wolnostojących
3. Jednorodzinna w postaci domów w zabudowie bliźniaczej
4. Wielorodzinna w postaci małych domów mieszkalnych od 2 do 6 mieszkań z dopuszczeniem usługi nieuciążliwych (o powierzchni nieprzekraczającej 30% całkowitej powierzchni budynku)

Powierzchnia biologiczna min.35%
Powierzchnia zabudowy maksymalnie 35%
Wskaźnik intensywności zabudowy działki 0,25 do 1,4
Maksymalna dopuszczalna wysokość zabudowy wynosi 12 metrów.
(3 pełne kondygnacje nadziemne + poddasze)

Kąt nachylenia dachów od 20 do 40 stopni przy czym dopuszczone są dachy płaskie w każdym rodzaju zabudowy.

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.